Kleinere dierenopvangcentra in het nauw door hoge energieprijzen