Volgens EMA geen verband tussen coronaprikken en uitblijven menstruatie

menstruatieproducten