Technische briefing over de onlangs verergerde coronacrisis

Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding, voorafgaand aan een vergadering van het Outbreak Management Team (OMT)