Stagiairs teruggeroepen van Curaçao: 'Ik ben banger om ziek te worden in Nederland dan hier'