RIVM: 'Toename was te verwachten, basisregels blijven van groot belang'

'Toename was te verwachten, basismaatregelen van groot belang'