Risiconiveaus aangepast: 6 regio's nu 'zorgelijk', 11 'ernstig' en 8 'zeer ernstig'

Corona ziekenhuis IC ANP