Hoogleraar: quarantaineplicht bij terugkomst uit een hoogrisicogebied gaat veel te ver