Meeste allergische reacties worden gemeld na eerste coronaprik