Kuipers: cijfers gunstiger dan gedacht, maar ruimte voor verspoeling beperkt

Kuipers: cijfers gunstiger dan gedacht, maar ruimte voor verspoeling beperkt