GGD'en zijn klaar om te prikken, maar waar zijn de vaccins?