GGD'en gaan anders te werk om sneller boosterprikken te kunnen zetten