Artsen gaan als de brandweer bij het zetten van boosterprikken aan huis