Algo (51) en Eli (25) half jaar na besmetting nog steeds gesloopt door corona