6 procent van positief geteste mensen was volledig gevaccineerd

gevaccineerd