Eindexamens beginnen maandag en scholieren oefenen... niet