Gezondheid

SVB blundert nog steeds met verwerking pgb's

Frans de Vreugd is verlamd tot aan zijn nek. Door alle rompslomp bij de Sociale Verzekeringsbank zit ook hij nog steeds te wachten op zijn Persoonsgebonden Budget. Problemen genoeg zou je zeggen. Hij zit dus zeker niet te wachten op de problemen van anderen. Maar daar denkt de SVB anders over. Die stuurt Frans dagelijks brieven, bestemd voor andere, wildvreemde pgb-ontvangers.

Al weken lang krijgt Frans brieven gericht aan andere pgb-ontvangers. In totaal zo’n 48. Zelf heeft hij ook nog geen pgb ontvangen dit jaar, ondanks herhaaldelijke telefoontjes.

Uiteraard hebben wij de SVB maandag gevraagd om een reactie. De bank zegt de gang van zaken te betreuren. Lees de volledige reactie van een woordvoerder hieronder:

De heer De Vreugd heeft in het verleden zijn PGB laten beheren door een zogenaamde vertegenwoordiger. Dit is iemand die namens de heer De Vreugd de administratie deed voor zijn PGB. Dit is niet ongebruikelijk en is ook toegestaan. Eind 2014 is de beëindiging van de vertegenwoordiging aangegeven door de vertegenwoordiger in ons systeem. Per abuis heeft de vertegenwoordiger daarbij het adres van de heer De Vreugd aangemerkt als correspondentieadres voor de mensen die hij vertegenwoordigt. Dit hadden wij niet kunnen voorkomen. Dit is een menselijke fout. Inmiddels zijn de brieven opgehaald bij de heer De Vreugd en hebben we in het systeem aangepast dat hij geen brieven meer ontvangt die niet voor hem bestemd zijn. Daarbij kunnen we melden dat de zorgverlener van de heer De Vreugd volgende week maandag uitbetaald krijgt. We betreuren het dat de heer De Vreugd na meerdere signalen geen adequate reactie heeft gehad van de SVB. Hiervoor bieden wij onze verontschuldigingen aan.