Politie meer in wijk door hulp marechaussee

Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie vindt het goed dat de marechaussee op korte termijn beveiligingstaken overneemt van de politie. Volgens de hoogste politiebaas kunnen de politieagenten zich daardoor meer richten op hun gewone taken.

De bewaking van bijvoorbeeld joodse instellingen door agenten, vanwege terreurdreiging, vergt veel capaciteit. Bouman spreekt van een ‘substantiële ontlasting’ als de marechaussee een deel van dat werk overneemt. Op straat blijft de politie volgens de korpschef onverminderd zichtbaar. De politie blijft bijvoorbeeld extra aanwezig op de stations in de vier grote steden.

In een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer staat dat de extra marechaussee-inzet niet te maken heeft met een toegenomen dreiging, maar om politieagenten vrij te maken voor hun kerntaken. De noodzaak van de inzet van de Koninklijke Marechaussee wordt iedere drie maanden opnieuw bekeken.

In de brief staat ook dat het antiterreurteam Dienst Speciale Interventies (DSI) de afgelopen zes maanden is versterkt. Wat die maatregelen precies inhouden is niet bekend. Over de eenheid wordt om veiligheidsredenen weinig naar buiten gebracht.

ANP