Actiegroep wil kap geliefde bomen tegenhouden

Bewoners aan de Lindenheuvel in Arnhem voeren vrijdag actie tegen de kap van ongeveer 40 bomen in hun buurt. De bewoners zamelen handtekeningen in en hangen spandoeken op omdat ze het niet eens zijn met de beslissing van woningstichting Vivare om de bomen voorgoed met de grond gelijk te maken.

Onder de 40 bomen staan ook een aantal beschermde monumentale kastanjebomen, maar zelfs daar is geen genade voor. Reden van de kap is dat de bomen volgens de woningstichting gevaarlijk zijn, maar het actiecomité is het daar niet mee eens. Ze hebben een onafhankelijk deskundige naar de bomen laten kijken en volgens hem zijn de bomen gewoon gezond en zorgen ze niet voor gevaar.l

Bovendien willen de omwonenden het imago van Arnhem, als groenste stad, hoog houden. De bomen zijn zeer belangrijk voor de waterhuishouding, de egels, vleermuizen en andere natuur. Dat de woningstichting natuur terug wil plaatsen vinden buurtbewoners onzin. Dat duurt weer tientallen jaren voor het een normale mooie situatie is.