Dieren

Vogelbescherming tegen 's winters doden ganzen

De Vogelbescherming heeft bezwaar aangetekend tegen de ontheffing die de provincie Overijssel onlangs af gaf voor het winters afschieten van trekganzen. Overijssel is tot nu toe de enige provincie die de winterrust voor de dieren heeft afgeschaft.

De Vogelbescherming is van mening dat de provincie met de ontheffing internationale wet- en regelgeving overtreedt. Ganzen veroorzaken veel landbouwschade en vrijwel iedereen is het erover eens dat er in de zomer te veel ganzen in Nederland zijn. Maar veel provincies en alle natuurbeschermers vinden dat de vogels in de winter met rust moeten worden gelaten.