Hoge Raad verbiedt pedoclub Martijn

De Hoge Raad heeft pedovereniging Martijn verboden. Daarmee is een einde gekomen aan jarenlang juridisch getouwtrek rondom deze vereniging.

Het hoogste rechtsorgaan van ons land vindt dat de activiteiten die Martijn organiseert schadelijk zijn voor kinderen. En dat laat de Hoge Raad zwaarder wegen dan de vrijheid van vereniging. In 2012 werd Martijn ook al verboden, maar dat werd in hoger beroep terug gedraaid. De pedofielenvereniging bestaat sinds 1982 en pleit voor seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen.

Het vonnis luidt als volgt:

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert, dergelijke contacten zelfs verheerlijkt en haar opvattingen ook propageert. Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind, dat daardoor grote en blijvende psychische schade kan oplopen. Juist kinderen behoeven bescherming tegenover volwassenen die zulke handelingen verrichten, omdat zij in het algemeen door hun jeugdige leeftijd en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een afhankelijke positie verkeren. Hoewel in het algemeen grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging, is het in dit zeer bijzondere geval in een democratische samenleving noodzakelijk dat de vereniging wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de rechten en vrijheden van kinderen.