112

Groot deel rampplek nog niet doorzocht

Experts hebben de afgelopen zes dagen een gebied van 3.5 vierkante kilometer uitgekamd op de locatie van de rampplek. Het totale zoekgebied bestaat uit 60 vierkante kilometer.

Dit blijkt uit een kaart die zaterdag is vrijgegeven door de nationale politie naar aanleiding van onderzoek door RTL Nieuws. Op de kaart staat aangegeven waar brokstukken terecht zijn gekomen, welke gebieden door experts zijn uitgekamd, en welke gebieden door Oekraïense hulpverleners zijn doorzocht na de crash.

Experts konden op meerdere plekken in het gebied niet terecht. Tot sommige plaatsen werd toegang geweigerd, andere plaatsen waren te gevaarlijk om te bezoeken.

Fact sheet met gegevens van de nationale politie:

Uitvoering van de missie :
• Van 1 t/m 6 aug is er dagelijks gezocht en werd de afgestemde zoekstrategie gevolgd. Grootste beperkende factoren waren de veiligheidssituatie en de beperkte mogelijkheid om toegang tot het zoekgebied te krijgen.
• In totaal is er gedurende zes dagen ruim 20 uur gezocht.
• Niet alle gebieden zijn doorzocht omdat we soms geen toegang kregen of het veiligheidsrisico te groot was. Daarnaast waren sommige gebieden platgebrand.
• Eerder hebben circa 800 Oekraïners stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen geborgen. Dit waren hulpverleners die onder leiding van een kolonel arts doorgaans worden ingezet bij lokale rampen en incidenten.
• Onze specifieke aandacht ging uit naar gebieden waarvan wij dachten dat ze nog niet of niet goed genoeg doorzocht waren door Oekraïners. Wij achtten de kans groter dat daar nog wat te vinden was. Op bijgevoegde kaart is te zien welke gebieden wij hebben doorzocht.
• Lokale bronnen bevestigden dat in ontoegankelijke gebieden of gebieden waar we niet werden toegelaten eerder door hen stoffelijke overschotten en bezittingen waren veiliggesteld. Dit is professioneler en zorgvuldiger gebeurd dan eerst werd aangenomen.
• Wanneer een object door ons werd aangetroffen werd het gemarkeerd en volgens de vastgestelde procedures veiliggesteld. Het veiligstellen van persoonlijke bezittingen werd gedaan op basis van forensische normen en de inschatting of persoonlijke bezittingen van betekenis zijn voor identificatie of van emotionele waarde zijn voor de nabestaanden. Zo werden knuffels bijvoorbeeld wel meegenomen en tijdschriften niet.

Resultaat:
• Tijdens de zoekperiode werden stoffelijke resten en persoonlijk bezittingen gevonden. Er zijn geen hele lichamen gevonden.
• Er zijn speurhonden ingezet. Op plekken waar eerder door de lokale bevolking stoffelijke overschotten zijn geborgen, werd niets meer gevonden.
• In de doorzochte gebieden werden persoonlijke bezittingen en bagage gevonden die geopend waren. Hieruit zijn door onbekenden goederen weggenomen.
• Bagage en goederen uit de wagon die Torez stond, leken ongeschonden. Net als de meeste spullen die door Oekraïners werden teruggegeven.
• In het Noord-West cluster is niet gezocht omdat dit te gevaarlijk was. Het is onwaarschijnlijk dat daar menselijke resten worden gevonden gezien de vindplaats van eerdere lichamen en inzichten van deskundigen.
• De lokale bevolking was erg behulpzaam. Op 6 aug wordt de lokale bevolking met flyers opgeroepen om persoonlijke bezittingen en informatie alsnog over te dragen en te delen. Met als resultaat dat enkelen goederen hebben overgedragen. Het team dat in Charkov achterblijft, zal zorgdragen voor de terugkeer van deze bezittingen naar Nederland.
• De forensische -en rampenidentificatie deskundigen van het internationale team die ter plaatste onderzoek hebben verricht, achten de kans op basis van hun ervaringen niet heel groot dat er nog grotere stoffelijk resten worden aangetroffen. Overigens kunnen ook na langere tijd DNA-sporen nog worden veiliggesteld.