Afsluitdijk krijgt doorgang voor vissen

De Afsluitdijk tussen Friesland en Noord-Holland is volgend jaar niet langer een onneembare barrière voor vissen. Vrijdag wordt het startsein gegeven om in de dijk een gat te maken dat ruimte moet gaan bieden voor ‘s werelds eerste vismigratierivier.

De 6 kilometer lange kronkelrivier moet de trek van vissen van zoet (IJsselmeer) naar zout water (Waddenzee) en vice versa verbeteren. Door de lengte van de rivier kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang tussen zout en zoet water.

Tot nu toe kunnen de trekvissen gebruikmaken van de sluizen in de Afsluitdijk, maar dat doen ze slechts mondjesmaat. Als de rivier eenmaal stroomt zullen naar verwachting jaarlijks miljoenen vissen via de open verbinding migreren. Het gaat daarbij om sterke zwemmers zoals zalm en zeeforel en vissen die zich liever met de stroom laten meevoeren zoals bot, jonge paling en spiering.

De aanleg van de rivier kost 55 miljoen euro. Het is een van de onderdelen van de Nieuwe Afsluitdijk waaraan het Rijk en regio werken. Gezamenlijk hebben de partijen een aantal projecten ontwikkeld ter waarde van ruim 82 miljoen euro.

Het gaat onder meer om het toeristisch aantrekkelijker maken van de dijk met nieuwe wandel- en fietsroutes. Verder wordt bij Kornwerderzand een testlocatie ingericht voor een turbinecentrale die energie opwekt uit getijdenwerking en worden de sluizen op die plek verbreed.

Rijkswaterstaat geeft nog eens 830 miljoen uit aan de versterking van de dijk en vergroting van de waterafvoer.

ANP