Kinderdorp zoekt slachtoffers misbruik

Lindenhout, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel, roept eventuele slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden op om zich te melden.

Het misbruik zou hebben plaatsgehad vanaf het midden van de jaren ’70 in het voormalige Kinderdorp Neerbosch, een woonvoorziening aan de rand van Nijmegen. Bij Lindenhout hebben zich ruim 15 mensen gemeld die zeggen dat zij tussen 1975 en 1985 misbruikt zijn in het Kinderdorp. De organisatie heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven onderzoek te doen naar deze vermeende misstanden. Deze week plaatst het bestuur advertenties in diverse media om zoveel mogelijk ex-pupillen te bereiken die mogelijk ook iets hebben meegemaakt.

Bron: ANP