Werkeloosheid toegenomen door herintreders

Steeds meer Nederlanders krijgen te maken met de gevolgen van de economische crisis.

Zo is de werkloosheid vorig jaar flink opgelopen, en dit wordt opmerkelijk genoeg niet veroorzaakt door mensen die ontslagen zijn, maar door een toestroom van mensen die voorheen niet of heel weinig werkten.