Dwangopnames psychiatrie nemen toe

Het aantal psychiatrische dwangopnames is de laatste vijfentwintig jaar meer dan verdubbeld blijkt uit onderzoek van VU-promovendus Louk van der Post.

De onderzoeker van de Vrije Universiteit promoveert woensdag en onderzocht welke factoren bepalen of een patiënt met een ernstige psychiatrische crisis onvrijwillig wordt opgenomen met een Inbewaringstelling (IBS).

Uit het promotieonderzoek blijkt ook dat er sprake van een verviervoudiging als het gaat om het aantal psychiatrische patiënten dat met de politie in aanraking komt. Ook zouden groepen allochtone Nederlanders een hogere kans hebben om via de politie naar de crisisdienst gestuurd te worden en krijgen zij vaker IBS opgelegd.