Waterpeil Rijn laagst sinds 1921

Sinds 1921 stond het water in de Rijn bij Lobith niet zo vroeg in het jaar zo laag. Gelukkig leidt het volgens Rijkswaterstaat niet tot grote problemen.

Rijkswaterstaat houdt de diepte van de vaargeulen in de Waal en Rijn goed in de gaten. Schippers kunnen hun lading aanpassen aan de waterstanden. Een aantal veerdiensten voor voetgangers en fietsers kan door de droogte niet in gebruik worden genomen. Het gaat onder meer om de veren bij Druten en Varik. Door de aanhoudende droogte staat ook het waterpeil in de IJssel bijzonder laag.