Vrijheidsbeperking niet steeds in orde

Het toepassen van vrijheidsbeperking in de gehandicaptenzorg verloopt niet steeds zoals het zou moeten. Dat blijkt uit een rapport dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg maandag naar buiten heeft gebracht.

Vrijheidsbeperking houdt in dat gehandicapten regelmatig worden afgezonderd, in afzondering leven of vastgebonden worden. De inspectie deed onderzoek naar deze vormen van vrijheidsbeperkingen naar aanleiding van het geval van Brandon, de verstandelijk beperkte jongen die in het begin dit jaar in het nieuws kwam toen bleek dat hij regelmatig werd vastgebonden aan de muur in de instelling waar hij verbleef. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor de cliënten die langdurig in hun veiligheid beperkt worden op de bezochte locaties niet altijd helemaal in orde is.

Het merendeel van de zorginstellingen heeft niet goed geïnventariseerd wat de eventuele risico’s zijn van vrijheidsbeperking. Daarnaast wordt niet genoeg gecommuniceerd met de cliënt die in zijn vrijheid wordt beperkt, of met diens vertegenwoordiger. Voor dit onderzoek zijn 24 locaties bezocht. Het gaat om een tussenrapportage: eind volgend jaar of begin 2013 komt de IGZ met een eindrapport.

Bron: ANP