Van Bijsterveldt: inzet ouders op school

Alle ouders dienen zich in te zetten voor het verbeteren van leerprestaties van hun kind, voor de school en voor respect voor het werk dat daar gedaan wordt. Dat beroep op ouders doet minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

,,De verantwoordelijkheid voor een goede schoolontwikkeling mogen en kunnen ouders niet alleen bij het onderwijs neer leggen, aldus Van Bijsterveldt. Ze zegt te vaak van scholen te horen dat ouders afwezig zijn bij belangrijke momenten als rapportavonden, maar wel veeleisend zijn als er even iets niet goed gaat met hun kind. De minister vindt dat scholen een nadrukkelijker beroep moeten doen op ouders en hun bijdrage aan de leerprestaties van kinderen. Onderzoek wijst volgens haar uit dat ouders een grote invloed hebben op die prestaties. Verder zijn ouders onmisbaar bij het vinden van de richting die kinderen op willen en bij het voorkomen van schoolverzuim, aldus Van Bijsterveldt.

Ze wil dat scholen en ouders duidelijke afspraken maken over wat ze van elkaar kunnen verwachten. Zo moeten ouders ook de school kunnen aanspreken over het geleverde onderwijs. Scholen dienen op hun beurt ouders meer inzicht te geven in leerprestaties en studievoortgang van kinderen. Verder wil Van Bijsterveldt het respect voor het gezag van de leraar vergroten.

Ouders hebben daar volgens haar een belangrijke voorbeeldfunctie. De leraar is de baas in de klas en de schooldirecteur bepaalt de regels op school, aldus de minister. Ze gaat na waarom de bereidheid om aangifte te doen van geweld tegen leraren laag is in het onderwijs. De Tweede Kamer bespreekt de onderwijsbegroting woensdag en donderdag.

Bron: ANP