Taalcursus voor Polen

Uitzendbureaus moeten een taalcursus verplicht gaan aanbieden aan Oost-Europeanen die langer dan drie maanden in Nederland komen werken.

Volgens het AD gaat de PvdA dat woensdag voorstellen aan minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken). Tweede Kamerlid Martijn van Dam denkt dat veel overlast die mensen ervaren van Oost-Europeanen in hun buurt kan worden opgelost als die groep Nederlands leert spreken. Van Dam is bang dat dezelfde fout wordt gemaakt als destijds met gastarbeiders uit bijvoorbeeld Turkije. Die hoefden ook geen Nederlands te leren vanwege hun tijdelijke verblijf in Nederland. Van Dam voorziet grote problemen als de geschiedenis zich herhaalt. Voor Oost-Europeanen is er geen inburgeringsplicht, daarom wil Van Dam de taalcursus op deze manier in de wet regelen. De kosten van de taalcursus komen voor rekening van de uitzendbureaus.