Ophef om handtastelijkheden groep 2

Op een basisschool in Apeldoorn is flink wat commotie ontstaan omdat kinderen uit groep 2 elkaar op een ongewenste manier betast hebben.

Volgens een woordvoerder van de school kan er absoluut niet gesproken worden van een zeden- danwel misbruikzaak. “Het zijn kinderen van vijf jaar oud, die experimenteren en ontdekken en een spelletje ging nu net even te ver. Als dit in de bovenbouw was gebeurd, was het natuurlijk een ander verhaal.” Er zijn meerdere kinderen bij de verschillende voorvallen betrokken en vijf ouders hebben hiervan melding gemaakt bij de school. Eén ouder heeft aangifte gedaan bij de politie.

“We willen niet spreken in termen van daders, want er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Van slachtoffers kan misschien wel gesproken worden, maar de kinderen zijn zich waarschijnlijk niet eens bewust van het feit dat er iets onbehoorlijks gebeurd is”, aldus de woordvoerder.

De school wil de kinderen duidelijk gaan maken dat dit soort gedrag niet kan. Er wordt een speciale ouderavond georganiseerd en de GGD gaat waar nodig helpen met de nazorg.