Online hulpverlening in zwaar weer

Bij  online hulpverlening worden mensen met bijvoorbeeld een depressie of eetstoornis via chat of e-mail geholpen.

Het is laagdrempelig en anoniem, waardoor meer mensen de stap om hulp vragen. Maar vanwege die anonimiteit kunnen verzekeraars de kosten niet dekken en daardoor dreigen veel succesvolle sites om te vallen.