Onderwijsbond roept op tot staking

Onderwijsbond Leraren In Actie (LIA) roept docenten in het voortgezet onderwijs op om de eerste drie dagen na de kerstvakantie te staken. De bond is het niet eens met een wetsvoorstel van minister Marja van Bijsterveldt dat vorige week door de Kamer is aangenomen.

Door de wetswijziging moeten leraren meer les gaan geven voor hetzelfde salaris. Volgens LIA wordt de werkdruk hierdoor veel te hoog. De bond vindt dat de minister “definitief kiest voor kwantiteit in plaats van kwaliteit, voor zinloze ophokuren in plaats van zinvolle lessen, voor nog meer werkdruk en dus voor een leeglopende sector.”

Alle leraren worden nu opgeroepen om 9, 10 en 11 januari het werk neer te leggen. “Deze harde actie is een uiterste poging om de Eerste Kamer er toe te brengen het wetsvoorstel af te keuren en voor de leraar en het onderwijs op te komen. Van Bijsterveldt moet niet plunderen maar juist investeren in onderwijs en daarmee in de toekomst van Nederland”, zo schrijft de bond op zijn website.

De grootste lerarenvakbond, de Algemene Onderwijsbond, zint ook op acties. Welke vorm deze gaan krijgen is echter nog niet beslist.