Na afloop studie moet Mauro weg

Als de Angolese Mauro in Nederland wil blijven met een studievisum, moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen. Of hij daaraan voldoet, wordt beoordeeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Eerst moet Mauro een zogenoemde ‘verblijfsvergunning voor studie voortgezet- of beroepsonderwijs’ aanvragen. Daarvoor moet hij een verklaring ondertekenen, waarmee hij onder meer verklaart dat hij na afloop van zijn studie Nederland verlaat. Dit zijn de voorwaarden:

– Hij heeft een (voorlopig) bewijs van inschrijving van een onderwijsinstelling.                                                                                                  – Hij heeft een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort).                                                                                                                                   – Hij moet een bewustverklaring ondertekenen. Daarmee verklaart hij dat hij na afronding van zijn studie Nederland verlaat.              – Hij is bereid mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose.                                                                                                                        – Hij heeft voldoende geld: hij beschikt over een bedrag dat gelijk is aan het normbedrag per maand voor studenten, inclusief les- of collegegeld. Dit bedrag moet voor minimaal twaalf maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. Als hij minder dan een jaar gaat studeren moet het bedrag beschikbaar zijn voor de duur van zijn verblijf.                                                                                   – Het is een voltijd dagopleiding (geen schriftelijke of avondopleiding).                                                                                                                – Nederland is voor de opleiding het meest aangewezen land.                                                                                                                                  – Hij moet met zijn opleiding een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zijn land.                                                                     – Het is een opleiding in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet educatie- en beroepsonderwijs.

Bron: ANP