Friese stoomtreinverbinding gaat niet door

De 200 vrijwilligers van de Friese Stoomtrein Maatschappij zijn diep bedroefd.

13 jaar staken ze elk vrij uurtje in de opbouw van een heuse ouderwetse stoomtreinverbinding in Friesland. Maar nu is hun maatschappij failliet verklaard. Het nieuwe station Oude stijl in Sneek was bijna af, maar ja…