Compensatie slachtoffers misbruik katholieke kerk

Er komt een compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. De Nederlandse bisschoppen en religieuze oversten hebben ingestemd met het advies van de commissie-Lindenbergh.

De commissie, die bestaat uit een hoogleraar privaatrecht en twee advocaten, onderzoekt juridische aspecten van de misbruikaffaire binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Schadevergoedingen kunnen oplopen tot 100.000 euro. De vergoedingen aan slachtoffers moeten worden gerelateerd aan de ernst van het misbruik, heeft de commissie eerder geadviseerd aan de bisschoppen en oversten. Het bedrag dat een slachtoffer van seksueel misbruik ontvangt, verschilt daarom. De compensatieregeling geldt ongeacht of een vordering tot schadevergoeding is verjaard.