Uw nieuws: het tuinieren is begonnen

Ondanks dat het nog koud is, hangt het voorjaar in de lucht. De tuinwerkzaamheden komen zo langzamerhand weer op gang.

Een kijker van Hart van Nederland fotografeerde in het Groningse Roodeschool een boer tijdens het strooien van kunstmest op zijn land. De mest kan pas worden losgelaten als het rechterbeen voor staat. Het is dus nog een hele kunst.