Provincies strooien minder

In Zeeland en Zuid-Holland wordt de komende dagen op sommige wegen niet of minder gestrooid. Dat lieten beide provincies vrijdag weten. In Zeeland treffen de wegbeheerders, Rijkswaterstaat, provincie, waterschap, NV Westerscheldetunnel en Zeeland Seaports, vanaf maandag maatregelen.

“De voorraad is niet meer toereikend om alle wegen te strooien”, aldus de provincie Zeeland. Op sommige wegen wordt op andere manieren de gladheid bestreden, door schuiven of vegen bijvoorbeeld. De provincie Zuid-Holland past vanaf zondag (tweede kerstdag) het strooiregime aan in het landelijk gebied. Op veelgebruikte wegen die een belangrijke doorstroomfunctie hebben, strooit de provincie volledig. Op overige provinciale wegen in het landelijk gebied en bijbehorende parallelwegen en fietspaden wordt beperkt gestrooid.