School ontruimd om gevaarlijke stof

Een ontruiming maandagmorgen op het Bonaventura College in Leiden.

Leerlingen en leraren moesten de school kort na binnenkomst met spoed verlaten vanwege mogelijk explosiegevaar. Een potje met picrinezuur was de oorzaak van allle commotie, dat stond niet veilig bewaard.