Ziekenhuis aansprakelijk voor brand

De brand in het Twenteborg Ziekenhuis waarbij in 2006 een patiënte omkwam in de operatiekamer, is het ziekenhuis aan te rekenen. Dat staat in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Uit het rapport blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan anesthesiezuilen. Daarnaast zijn er onverantwoorde reparaties gedaan en er is ondeskundig personeel ingezet. De medewerkers waren verder niet voorbereid op calamiteiten en er was geen intern toezicht.

Toch doet de Inspectie geen aangifte, omdat het om een collectief falen van de ziekenhuisstaf gaat. Het ziekenhuis heeft de nabestaanden van de overleden vrouw al een schadevergoeding betaald.