Zeeland investeert 14 miljoen in dijken

De dijken van de Westerscheldedijk en de Zimmermanpolder worden versterkt. Het bestuur van Waterschap Zeeuwse eilanden trekt 14 miljoen uit voor de dijkversteviging.

De versteviging is noodzakelijk om te voorkomen dat golven over de dijken slaan en er erosie optreedt. Waterschap gebruikt het geld om landbouwgrond te kopen. In het voorjaar van 2009 beginnen de werkzaamheden.

Foto: Google Earth.