Waar moeten de boeren uit de Wieringermeer naartoe?

30 boerengezinnen in de kop van Noord-Holland dreigen te verdrinken. De provincie heeft besloten een deel van de Wieringermeer terug te geven aan de natuur.

De polder wordt na bijna 80 jaar drooglegging weer onder water gezet. En dat moet in 2013 al gebeurd zijn. Onder de boeren heerst grote onzekerheid, want waar moeten ze naar toe? Joop Grin, melkveehouder en agrariër, is bang dat het levenswerk van hem, zijn vader en z’n opa naar de knoppen gaat. Dat zou het einde zijn van een familiebedrijf van 3 generaties.