Verhoogde bloeddruk door lawaai Schiphol

Zeshonderd tot zestienhonderd mensen rondom Schiphol hebben last van een te hoge bloeddruk wegens vliegtuiglawaai ‘s nachts. Dit meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd.

Uit de analyse blijkt dat bewoners met de meeste geluidsoverlast ‘s nachts een hogere bloeddruk hebben dan omwonenden die het minste vliegtuiglawaai te verduren krijgen. Personen met een hoge bloeddruk hebben meer kans op hart- en vaatziekten.