Veel geslaagden met examenexperiment

52 leerlingen hebben in januari het eindexamen voortgezet onderwijs met succes afgelegd.

In totaal deden 62 leerlingen mee aan een experiment dat de mogelijkheid geeft om op diverse momenten in het jaar examen te doen. Het slagingspercentage van 84 procent wijkt niet af van de examens in mei.