Vakantiespijbelaars aangesproken op Schiphol

Leerplichtambtenaren hebben donderdagochtend op Schiphol ongeveer 80 gezinnen aangesproken. Het ging om ouders met leerplichtige kinderen die nog voordat de schoolvakantie begint al op vakantie gaan.

Bijna alle ouders zeiden toestemming van de school te hebben gevraagd om eerder op vakantie te gaan. Ongeveer de helft heeft die toestemming gekregen, de overige helft ging zonder toestemming op reis. Een klein aantal is vertrokken zonder toestemming te vragen. Alle ouders reageerden positief op de actie.

Het doel van de actie was om ouders bewuster te maken en informatie te geven over dit ‘luxeverzuim’. Hoewel leerplichtambtenaren bevoegd zijn procesverbaal op te maken en boetes uit te delen, werd dit op Schiphol achterwege gelaten.