'Universiteit Groningen voerde illegaal radioactief materiaal in'

Volgens Justitie heeft de de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in 2003 illegaal kilos radioactief materiaal geimporteerd vanuit Engeland.

Het verarmd uranium werd vervolgens vanuit Groningen vervoerd naar een verwerkingsbedrijf in Bunschoten. Deze beschikte niet over de juiste papieren. De zaak werd door een inval bij het bedrijf in 2006 ontdekt. Hierbij werden papieren aangetroffen waarop de RUG stond vermeld. Het uranium was bedoeld voor onderzoek. Voor het materiaal kon worden gebruikt moest het eerst worden behandeld. Verarmd uranium is vooral gevaarlijk voor de gezondheid wanneer het in de vorm van fijnstof of damp wordt ingeademd of via besmette voeding in het lichaam wordt opgenomen.