Speeltuindag in Nederland

Vandaag wordt de Landelijke Speeltuindag op verschillende plaatsen in Nederland gevierd. De Speeltuinverenigingen willen dat kinderen die weinig bewegen meer gaan spelen.

Belangenbehartiger NUSO, Speelruimte Nederland hoopt de politiek te porren voor meer financiele steun aan de speeltuinen. Volgens hen vervult een speeltuin vaak een belangrijke buurtfunctie.

NUSO vindt het een kromme gedachte dat er voorontspoorde jeugd veel geld beschikbaar is, maar dat vrijwilligers moeten bedelen om centen als er een speeltoestel kapot is.

Ons land telt ongeveer 960 particuliere speeltuinen, niet te verwarren met openbare speelplaatsen. Ze trekken jaarlijks 3,6 miljoen kinderen en ouders. Er werken ruim 40.000 vrijwilligers.