Provincie bedankt haar pleeggezinnen

De provincie Noord-Holland gaat deze week de ongeveer 800 pleeggezinnen die de provincie rijk is in het zonnetje zetten. Dit extraatje wordt uitgereikt in het kader van de Week van de Jeugdzorg.

Noord-Holland is de pleeggezinnen erg dankbaar voor hun belangrijke werk. Pleeggezinnen dragen bij aan een thuisgevoel voor de kinderen. Ook kinderen die door omstandigheden tijdelijk niet thuis kunnen wonen horen namelijk in een gezinsomgeving. Het doel van de provincie is om uiteindelijk alle kinderen die niet thuis kunnen wonen op te vangen in een pleeggezin.