Piek aantal duikdoden

Bij duikongelukken in Nederland en bij Nederlanders in het buitenland zijn afgelopen jaar tien mensen om het leven gekomen. Dit is een nieuw dieptepunt.

Uit cijfers van het ongevallenstatistiek (Dosa) van duikbond NOB blijkt dat er in de afgelopen vijf jaar nooit zoveel doden zijn gevallen binnen de Nederlandse duiksport als in dit jaar. In 2003 vielen negen doden . De andere jaren lag dat aantal beduidend lager met slechts drie slachtoffers in 2006.

In Zeeland zijn in 2007 twee Belgen omgekomen bij het uitoefenen van de sport. Ze raakten in problemen en verdronken. Ook werden er in deze provincie twintig ongelukken geregistreerd (de helft van het totaal) die wel goed afliepen.

De ongevallen hebben vaak een medische oorzaak zoals hartfalen. Ook laten mensen het leven als zij de regels niet nauwkeurig genoeg opvolgen.