Pelikaan gezocht

Een roze pelikaan heeft Artis woensdagochtend verruild voor het vrije leven.

De roze pelikaan komt voor in Rusland, Oost-Europa en Afrika. Artis roept mensen die het dier zien op hem met rust te laten. Hij zou al zijn gesignaleerd in de buurt van het Centraal Station.

In 2005 ontsnapte er ook al eens een pelikaan uit Artis. Die kreeg de bijnaam snelle pelle. Het dier maakte een flinke reis, via de Oostvaardersplassen naar Friesland. De pelikaan werd toen teruggebracht naar Artis.