Overheid zet camera's in tegen files

Files. Een grote ergernis van veel automobilisten. Ze lijken vaker voor te komen en steeds langer te worden.

Rijkswaterstaat doet er alles aan om het fileleed zoveel mogelijk te beperken. Hun laatste middel is een autocamera. Die wordt ingezet bij een ongeluk, om de hulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen